Ahogy mindig van egy első esőcsepp, első vízfodor, úgy kell a halandóknak is az, hogy álljon az élükön valaki, aki vezeti és tereli őket, az égiek akarata szerént. Gyülekezzetek hát össze Királygázló Arénájában a Kovács havának idusán, hogy illő mód köszönthessük Marcus urunkat, az istenek kegyelméből az Edrul Birodalom uralkodóját! És örvendezzen a ti lelketek, mert a fényes ünnepség méltó nyitányaként közhírré tétetik és megünnepeltetik majd a Densira fejének, Cradon új főpapjának személye is.

Főpap-avatásAz ünnepség fénypontja a vitézi torna lesz, amelyen Altarounn és Denso fényes lovagjai, Illith-Athar törpe harcosai, és Yangpoor nagyhatalmú mágusai mérik majd össze a tudásukat Cradon híres murénáival. Bárki nemes, vagy közrendű, akinek elég bátor a lelke, megpróbálkozhat azzal, hogy kiáll valamelyik bajvívó ellen, Marcus király és a Densira dicsőségére.

Este a Folyó templomában a Vizek Urát dicsőítő ünnepi áldás és a vizek különös, ritka lényeinek felvonulása zárja a napot, de persze a meglepetések se maradnak el.

Jöjjön hát el minden jámbor halandó, dicsőítse urainkat, és áldozzon tisztelettel az égiek előtt!